Perlin vann Svenska Publishing-Priset

2004-11-19

Perlin Systems vann i samarbete med Svenska Ekoturismföreningenvann, i hård konkurrens, det prestigefyllda priset Svenska Publishing-Priset 2004 för vårt arbete med webbplatsen naturensbasta.se.

Juryns motivering:
"I tävlingen Svenska Publishing-Priset, för en spännandeoch väl genomtänkt interaktivitet med en doft av svensknatur, har kategorin Näringslivs- och organisationswebbplatservunnits av Per Jiborn, Kristina Lind, Staffan Widstrand,Per Jonsson och Linus Elander. Ett samarbete mellan Svenska Ekoturismföreningen och Perlin Systems avseende naturensbasta.se"

Syftet med priset är enligt juryn:
"Syfte Svenska Publishing-Priset är inte någon skönhetstävling.Svenska Publishing-Priset går mer på djupet för att på såsätt premiera de tävlingsbidrag som vid sidan av en goddesign och en välgjord typografi lockar till läsning tackvare ett tydligt och synligt budskap, ett informativt innehåll,en god målgruppsanpassning och en tydlig identitet. Dettaför att sporra och lyfta fram alla dem som jobbar med informationoch kommunikation inom områden som inte i första hand rubricerassom reklam."

Perlin har tagit fram design och konstruerat interaktivatjänster,  m.m. Webbplatsen är helt databasdriven med ettavancerat administrativt system (Impleo *) för uppdateringar,uppföljning m.m.

Samarbetet med Svenska Ekoturismföreningen har varit väldigtlyckat och Perlin har även utvecklat föreningens egna webbplats efter det att Naturensbästa lanserades.

*) Impleo är ett av Perlin egenutvecklat administrationsverktyg(CMS Content Management System) för underhåll av webbplatser.

Läs mer om Svenska Publishing Priset 

Till Vad händer på Perlin?