Perlin hjälper Tyréns med intranät

2014-05-09

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. De skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling.

Tyréns har idag ett .Net baserat egenutvecklat Intranät som behöver moderniseras. I samband med detta kom företaget i kontakt med CMS-systemet Umbraco.

Vi på Perlin som har stor erfarenhet av CMS-systemet Umbraco har fått i uppdrag att driva en POC (Proof of concept) som är tänkt att bevisa eller motbevisa företagets idé om att Umbraco är rätt verktyg för Tyréns.

Till Vad händer på Perlin?