Hyr en egen sjö av Sveaskog

2011-04-07

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. De är Sveriges ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Vad många däremot kanske inte vet är att man som privatperson kan hyra mark av dem. Varför inte en egen sjö!

Vi har hjälpt Sveaskog att ta fram annonsmaterial i ett antal olika format och utföranden för att framhäva dessa produkter. Annonserna kommer att användas i annonskampanjer på flera olika webbplatser.
Till Vad händer på Perlin?